Ne učimo za školu, nego za život, rekao je Seneka.

Kembridž ispiti (YLE exams) mere jezičke kompetencije koje su potrebne za život i buduću karijeru Vašeg deteta.

Pripremajući se  za Kembridž ispite, Vaše dete stiče kompetencije koje su mu potrebne za aktivnu upotrebu jezika u životu i budućoj karijeri, a i odlična ocena u školi neće izostati. 

  • Zvanično polaganje nema formalni značaj, ali KEMBRIDŽ DIPLOMICA ima veliki značaj za motivaciju deteta
  • Roditelji transparentnije mogu da prate napredak svog deteta i efikasnost rada škole i profesora na putu do polaganja viših nivoa B2, C1 i C2. . Nezavisno ocenjivanje napretka vašeg deteta radi Kembridž. Na usmenom delu učestvuju ovlašćeni ispitivači sa strane. Na ovaj način se izbegava subjektivnost i procenjuje funkcionalna upotreba jezika sa polazniku nepoznatim licima van uobičajenih situacija u okviru grupe.
  • Zvanično polaganje uvećava odgovornost i mobiliše sve učesnike na efektniji angažman - decu, roditelje i profesora. Ovo ne znači da će se naš koncept nastave menjati. Deca će ove ispite polagati uz povećani angažman, ali bez dodatne presije.

Želja nam je da ponudimo nov pristup učenju i mogućnost provere znanja od strane nekog drugog autoriteta iz oblasti učenja jezika – Cambridge ispitnog tela.

Informišite se u našoj školi o mogućnostima polaganja Cambridge ispita, svih nivoa , od najmlađih YLE ispita do najviših nivoa C1 i C2.

Probno testiranje kandidata i pripreme za ispit u okviru naših programa učenja jezika.  Pre A1 Starters | Cambridge English


Cambridge English Qualifications