Prvi krug HIPPO takmičenja - PRELIMINARY ROUND- biće održan 14.03.2015. godine u prostorijama Regionalnog centra Čačak, sa početkom u 14 h za sve kategorije.

Kandidati će se takmičiti u 5 kategorija za odlazak u Italiju, na finalno takmičenje , u maju 2015. 

Želimo svim kandidatima puno uspeha.