Nastava u našoj školi se zasniva na sledećim principima :

 

  • Razvijanje motivacije kao ključnog elementa u procesu učenja . Podstičemo njihovu znatiželju i ljubav prema učenju jezika kroz samostalan rad i rad u malim grupama.
  • Zasnivamo nastavu na komunikativnom pristupu učenju jezika gde je centar nastave sam polaznik.
  • Naši kvalifikovani predavači su aktivno uključeni u proces formiranja grupa , prema nivou znanja kao i kreiranju programa i nastavnih planova.
  • Rad u našoj školi je organizovan u malim grupama od 4-8 polaznika što omogućava predavaču da se posveti svakom polazniku ponaosob.
  • Jezik komunikacije u nastavi je engleski jezik, odnosno jezik koji se uči, tako da se na taj način najbrže postižu dobri rezultati u procesu učenja.
  • Redovno pratimo napredovanje svakog polaznika , o čemu kroz usmeni i pisani izveštaj ( 2 puta u toku školske godine ) obaveštavamo i roditelje. Po potrebi organizujemo i individualne konsultacije sa polaznicima, što je deo nastave i uključeno je u školarinu.
  • Pažljivo biramo programe po kojima naši polaznici rade , pri čemu vodimo računa da se redovno uvode novi , savremeni udžbenici, adekvatni odgovarajućem uzrastu, odnosno nivou znanja.
  • Naši kandidati se pipremaju i za polaganje medjunarodno priznatih ipita , Cambridge ESOL (Key, Preliminary, First, CAE , CPE) i PEARSON ispita .

Predškolski uzrasti

Posebnu pažnju poklanjamo radu sa našim najmladjim polaznicima , grupama dece uzrasta od 5 godina i grupama dece uzrasta od 6 godina (predškolci).

Programi koji se rade sa njima su pažljivo odabrani kako bi u prijatnoj atmosferi učionice podstakli ljubav i motivaciju ka učenju jezika. Naravno akcenat je na zabavi , igri i pokretu, tačnije slušanju jezika.

Udžbenici za ove nivoe imaju zanimljive likove, pesmice i priče koje vrlo brzo pobudjuju dečiju radoznalost i želju za učenjem nečeg novog, u ovom slučaju stranog jezika.

Jedna od naših vannastavnih aktivnosti je i STORY COMPETITION , takmičenje koje smo organizovali u saradnji sa našim partnerom THE ENGLISH BOOK-om iz Beograda. Naši polaznici pišu priče, pesme, crtaju stripove na slobodnu ili zadatu temu , a cilj ovog takmičenja je podsticanje na kreativno pisanje i stvaranje na engleskom jeziku.

Konkurs za najbolji literarni rad ili strip na engleskom jeziku „My English Book“