Predškolski uzrasti

Posebnu pažnju poklanjamo radu sa našim najmladjim polaznicima , grupama dece uzrasta od 5 godina i grupama dece uzrasta od 6 godina (predškolci).

Programi koji se rade sa njima su pažljivo odabrani kako bi u prijatnoj atmosferi učionice podstakli ljubav i motivaciju ka učenju jezika. Naravno akcenat je na zabavi , igri i pokretu, tačnije slušanju jezika.

Udžbenici za ove nivoe imaju zanimljive likove, pesmice i priče koje vrlo brzo pobudjuju dečiju radoznalost i želju za učenjem nečeg novog, u ovom slučaju stranog jezika.

Naši predavači su stručni i imaju puno iskustva u radu sa decom na ovom uzrastu.

Školski uzrast

Većina naših polaznika počinje da pohađa časove u mlađem školskom uzrastu, tačnije od I razreda osnovne škole. Trudimo se da i ove najmladje školarce pre svega motivišemo i zainteresujemo za učenje stranog jezika. Grupe su male, udžbenici istovremeno i zanimljivi, ali i zahtevni , tako da naši prvaci , po završetku školske godine već znaju alphabet i osnovne pojmove na engleskom jeziku.

Pre upisa se sa svim polaznicima, čak i onim najmlađim koji nisu prethodno učili engleski, obavlja razgovor i testiranje da bismo utvrdili nivo znanja i procenili koja grupa polazniku najviše odgovara. Testovi su prilagođeni uzrastu učenika i omogućavaju nam da formiramo grupe odgovarajućeg uzrasta i nivoa znanja.

Atmosfera u kojoj radimo je opuštena, a nastavni materijali koje koristimo uvode decu u svet engleskog polako , pokazuju im da učenje može biti zabavno i razvijaju interesovanje za engleski jezik i kulturu. Od najmlađeg uzrasta podstičemo komunikaciju isključivo na engleskom jeziku.

Rad na času je podjednako važan kao i rad kod kuće, naročito kod dece školskog uzrasta. Podstičemo njihov rad kod kuće , nagradjujemo angažovanost na času , ai ujedno i pratimo njihovo napredovanje. O tome redovno obaveštavamo roditelje kako u pisanoj formi preko Report card-a, tako i kroz razgovore roditelja sa profesorima. Na kraju školske godine svaki polaznik polaže završni test koji koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela i dobija diplomu o završenom tečaju.

ODRASLI

Tečajevi za odrasle se organizuju na svim nivoima od A1-C1 nivoa .

Za odrasle polaznike se organizuju tečajevi opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Organizujemo i konverzacijske kurseve kao i tailor-made tečajeve, prilagodjene specifičnim potrebama polaznika.

Odrasli polaznici se testiraju (entry test) pre početka nastave , odnosno pre rasporedjivanja u odgovarajuće grupe.

Svi tečajevi za odrasle su pre svega zasnovani na komunikacijskom pristupu i cilj im je osposobljavanje polaznika za svakodnevnu komunikaciju i rad na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku .

Odrasli poalaznici takodje imaju mogućnost polaganja nekih od medjunarodno priznatih ispita- Cambridge ESOL ili Pearson ispita (opštih ili poslovnih).