TREĆE MEĐUNARODNO TAKMIČENJE IZ ENGLESKOG JEZIKA-HIPPO LANGUAGE COMPETITION

GLOBAL INPUT – LCCI IQ Reps za Italju, Sloveniju i Balkan organizuju HIPPO - Treće međunarodno takmičenje iz engleskog jezika . Takmičenje je otvoreno za sve učenike između 10 i 19 godina iz škola u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori , Srbiji ,Slovenij i Italiji . Učenici koji žele da učestvuju u takmičenju moraju se prijaviti putem najbližeg registrovanog LCCI centra

(prijavljivanje za naše kandidate je u Jezičkoj školi ETC WORLD, Čačak - REGISTROVAN LCCI centar)

Takmičenje će se održati u dva kruga: preliminarni krug i finalni krug. Preliminarni krug je zakazan za 14. mart 2015. i odviće se u registrovanim LCCI centrima. Finalni krug će biti održan u Italiji, u mestu Lido di Jesolo, 9. i 10. maja 2015.

* Troškovi prijave iznose 5 eura po kandidatu. Po izvršenoj prijavi, svi kandidati će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup onlajn testovima za vežbanje.

Jezička škola ETC WORLD će kategorisati učenike po njihovom uzrastu, ali pre svega po nivou znanja.

* Rok za prijavljivanje je 23. januar 2015.

Takmičenje – preliminarni krug

Učesnici će se takmičiti u 5 kategorija baziranih na skali Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework), a polagaće EDI – LCCI JETSET ispite:

Kategorija

Razred

JETSET nivo

CEF nivo

HIPPO 1

Učenici rođeni 2003 i mladji.

Nivo 1

Ispod skale

HIPPO 2

Učenici rođeni 2002. i mlađi

Nivo 2

CEF A1

HIPPO 3

Učenici rođeni 2000. i mlađi

Nivo 3

CEF A2

HIPPO 4

Učenici rođeni 1998. i mlađi

Nivo 4

CEF B1

HIPPO 5

Učenici rođeni 1996. i mlađi

Nivo 5

CEF B2

Sertifikati

Kandidati koji polože test sa minimalnim rezulatatom od 75%, a nisu se kvalifikovali u finale, moći će po sniženoj ceni da polažu ili isti nivo ispita ili sledeći viši nivo ispita. Ovi ispiti će se polagati u prostorijama naše škole

PRIJAVA za hippo takmičenje iz engleskog jezika

Ime/prezime: __________________________

Potpis roditelja: ________________________

Godina rodjenja /naziv osnovne/srednje škole koju pohadja: _______________________________________________